Legislatie

1.Legea nr 188/1999 (republicata) privind Statutul functionarilor publici
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
3.Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
4.Legea nr 215/2001 (actualizata)a administratiei publice locale
5.Legea nr 544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public
6.Legea nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001
7.Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
 8. Legea 393/2004 Statutul alesilor locali

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found