STATUTUL PARTIDULUI CONSERVATOR

CAPITOLUL I
IDENTITATEA SI VALORILE FUNDAMENTALE ALE DOCTRINEI PARTIDULUI CONSERVATOR
A.A. IDENTITATEA PARTIDULUI

Art. 1 – (1) Partidul Conservator este persoana juridica de drept public, a carui activitate se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale Legii partidelor politice, precum si cu reglementarile prezentului statut.

(2) Denumirea integrala a partidului este Partidul Conservator, iar denumirea prescurtata este P.C.

(3) Semnul permanent al Partidul Conservator este o balanta in echilibru sub care este inscrisa denumirea prescurtata, PC, a Partidului Conservator.

(4) Drapelul Partidului Conservator este bleu/albastru, avand in centru imprimat semnul partidului.

(5) Sediul central al Partidului Conservator situat in Municipiul Bucuresti, Str. Muzeul Zambaccian nr. 17, Sector 1.

(6) Partidul Conservator urmareste numai obiective politice.

(7) Durata de functionare a partidului este nedeterminata.
A.B. VALORILE FUNDAMENTALE ALE DOCTRINEI

PARTIDULUI CONSERVATOR

Art. 2 – (1) La Congresul din 7 mai 2005 al Partidului Umanist din România, fondat în 1991, delegaţii au adoptat în unanimitate moţiunea care marca apariţia pe scena politică românească a Partidului Conservator.

(2) Conservatorii se simt datori să reclădească un sistem de valori ce ar putea să ne călăuzească într-un veac XXI plin de noi provocări. Partidul Conservator îşi exprimă respectul şi gratitudinea pentru cei care au edificat România modernă acum mai bine de un secol şi jumătate, pentru oamenii politici în general, cu deosebire, pentru conservatorii de atunci. Conservatorii de azi se plasează însă pe un drum propriu, care nu-şi arogă identitatea, filiaţia, meritele unor înaintaşi ce au purtat odinioară numele de conservatori; se aseamănă ca viziune asupra acţiunii politice, dar nu sunt şi nu pot fi continuatorii proiectului, pierdut demult în vâltoarea vremurilor.

(3) Partidul Conservator de astăzi este un partid modern social-liberal, care asociază experienţa neoconservatoare occidentală cu cea a conservatorismului clasic, fără să înceteze nicio clipă să fie atent la realităţile concrete ale ţării.

Art. 3 – (1) Partidul Conservator împărtăşeşte si promovează valorile şi principiile democratice validate în timp; pe de o parte, libertatea, proprietatea, toleranţa, responsabilitatea, egalitatea de şanse, solidaritatea, ce definesc omul în raporturile sale cu sine, cu semenii săi, dar şi cu comunitatea din care face parte, iar pe de altă parte, suveranitatea, separaţia puterilor, piaţa liberă, statul de drept, ce definesc raporturile dintre cetăţeni şi stat, principiile pe care se fondează orice societate politică democratică.

(2) Călăuziţi de astfel de repere, conservatorii îşi propun să construiască atent pentru viitor, schimbând doar acolo unde este nevoie şi îmbunătăţind ceea ce este de ameliorat. Partidul Conservator este cel dintâi care susţine eliminarea lucrurilor greşite, a disfuncţionalităţilor, a mentalităţilor învechite, a oamenilor incompetenţi sau rău intenţionaţi, dar în acelaşi timp şi primul care sprijină modelele pozitive, lucrurile care au funcţionat şi funcţionează bine, oamenii de valoare. Conservatorii nu se cantonează în clişee ideologice care de multe ori contrazic realitatea şi oferă soluţii greşite. De aceea nu înţeleg ideologia decât ca un cadru general, care trebuie să facă în permanenţă loc contextului şi realităţii concrete. Istoria ne arată că marile experimente tragice s-au produs cu predilecţie atunci când oamenii au căutat să reproducă în realitate vreo schemă ideologică.

(3) Aşadar, identitatea Partidului Conservator este dată de credinţa sa în principiile şi reperele izvorâte din tradiţie, experienţă, dintr-o ierarhie autentică a valorilor, din continuitate, stabilitate şi ordine, ceea ce ne face să construim, printr-o politică echilibrată, contextuală, prudentă, graduală, un viitor pentru România.

(4) Valorile fundamentale ce stau la baza doctrinei Partidului Conservator sunt:

a) manifestarea libera a personalitatii umane prin exercitarea deplina a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

b) responsabilitatea umana, factor de armonizare a aspiratiilor individului cu interesele generale ale societatii;

c) cunoasterea, mijloc de dobandire a libertatii individului si conditie de asumare a responsabilitatii;

d) proprietatea privata, factor de garantare a protectiei economice si sociale, conditie de manifestare a libertatii si responsabilitatii individuale;

e) minimizarea interventiei statului in economie si reducerea acestei interventii la mentinerea si consolidarea respectarii legii si a competitiei loiale;

f) promovarea si consolidarea statului de drept;

g) asigurarea dezvoltarii durabile, ca mijloc optim de realizare a bunastarii sociale;
h) atenuarea individualismului exacerbat, atunci cand acesta aduce atingere comunitatii;

i) protectia sociala a categoriilor net defavorizate (batrani, minori, persoane cu handicap) ca etalon al unei societati avansate din punct de vedere al civilizatiei;

j) incurajarea societatii civile si a dialogului intre stat, organizatii non guvernamentale si cetateni;

k) asigurarea accesului liber şi egal la educaţie, educarea cetăţenilor României în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;

l) promovarea şi sustinerea tinerei generaţii în spiritul valorilor şi principiilor democraţiei europene;

m) respectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al NATO.

Art. 4 – (1) Partidul Conservator este un partid care s-a născut din nevoia unor soluţii alternative la oferta politică post-decembristă, un partid care, fără a afirma că reînnoadă tradiţia conservatoare românească din a doua jumătate a veacului al XIX-lea şi începutul celui următor, se simte totuşi afin cu ea în acea manieră cumpătată, pragmatică, de a găsi soluţii utile pentru ţară. Contextul istoric fiind cu totul altul, conservatorii de astăzi încearcă să prindă rădăcini din ce în ce mai puternice în România şi propun societăţii o ofertă politică modernă, echilibrată care să îmbine necesitatea creşterii economice constante şi implicit a nivelului de trai cu cea a protejării punctuale a celor care involuntar sunt afectaţi de recesiuni economice sau lipsuri concrete.

(2) Partidul Conservator este un partid social-liberal care doreşte să sedimenteze pe această zonă a spectrului politic ideea că se poate face politică de calitate în România, în beneficiul omului, înţeles în deplinul lui potenţial de creaţie şi în libertatea sa de exprimare. Cu respect pentru valori şi tradiţie, pentru tot ceea ce este autentic în această ţară, îşi propune să administreze prezentul cu bună măsură şi să crească şansa unui viitor previzibil bazat pe ameliorarea reală, funcţională a vieţii cotidiene a oamenilor.

(3) Partidul Conservator crede că a venit vremea încetării experimentelor politice şi a programelor declarate de dreapta sau de stânga care nu au făcut până acum decât să discrediteze orice identitate doctrinară ori politică în România. Crede că a venit timpul soluţiilor pragmatice şi astfel, demonstrând că poate face faţă provocărilor prezentului. Prin recursul la tradiţie, la experienţă, la valorile autentice, la continuitate, la stabilitate, la ordine, echilibru, printr-o politică echilibrată, atentă la context, prudentă şi graduală, aplicată strict situaţiilor concrete, Partidul Conservator este un partid aproape de oameni.

CAPITOLUL II – MEMBRII PARTIDULUI

Art. 5 – Calitatea de membru al Partidului Conservator poate fi acordata oricarui cetatean roman care a implinit varsta de 18 ani, cu drept de vot, fara deosebire de sex, nationalitate, profesie, convingeri religioase, care adera la principiile doctrinei conservatoare, actioneaza pentru infaptuirea programului politic si respecta statutul partidului.

Art. 6 – Partidul Conservator are urmatoarele categorii de membri: membri fondatori, membri si membri de onoare.

Art. 7 – Membrii fondatori sunt cei care au infiintat Partidul Umanist la data de 18 decembrie 1991.

Art. 8 – Membrii de onoare ai Partidului Conservator pot fi cetateni romani din tara si din strainatate, care s-au remarcat in mod deosebit. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Presedintele Fondator sau Presedintele partidului, la propunerea Biroului Politic.

Art. 9 – Calitatea de membru al Partidului Conservator se dobandeste de la data depunerii adeziunii scrise (cererii de primire in partid) la Clubul Politic conservator, daca aceasta este acceptata de Clubul Politic conservator, aprobata de Biroul Executiv Local si avizata de Preşedintele Filialei Judeţene. In maxim 5 zile de la dobandirea calitatii de membru, acestuia i se va elibera si carnetul de membru.

Art. 10 – Confirmarea sau respingerea cererii de primire in partid se face in scris, in termen de 5 zile de la data discutarii acesteia in Biroul Executiv Local, dar nu mai tarziu de 30 zile de la inregistrarea acesteia. In cazul respingerii cererii de intrare in partid, cei interesati pot face contestatie la Preşedintele Filialei Judeţene, in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii.

Art. 11 – Calitatea de membru al Partidului Conservator se atesta prin carnetul de membru, eliberat potrivit deciziei Clubului Politic si cu plata la zi a cotizatiei.

Art. 12 – Nu pot fi membri ai Partidului Conservator :

a) persoanele care fac parte din alte partide sau formatiuni politice din tara sau strainatate;

b) persoanele compromise moral si politic, care au suferit condamnari pentru tradarea intereselor tarii, coruptie, infractiuni savarsite cu violenta si alte fapte antisociale;

c) persoanele lipsite de drepturi electorale;

d) persoanele care promoveaza extremismul, fascismul, anarhismul, rasismul, sovinismul si orice alte idei si actiuni extremiste sau contrare drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

e) persoane care, conform “Legii partidelor politice”, sunt incompatibile cu apartenenta la un partid politic.

Art. 13 – Evidenta membrilor partidului se tine nominal la sediul Filialelor Locale, al Filialei Judetene si la sediul central al partidului.

CAPITOLUL III – DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 14 – Membrii Partidului Conservator au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la orice activitate cu caracter politic organizata de partid;

b) sa contribuie la imbunatatirea statutului, a programului politic si a altor documente programatice care orienteaza activitatea partidului;

c) sa-si expuna liber opiniile, in interiorul partidului, in legatura cu orice problema care priveste activitatea partidului si a membrilor sai, indiferent de functiile pe care acestia le detin in partid;

d) să exprime opinii şi puncte de vedere în numele partidului, în afara cadrului organizat al partidului, doar în limita mandatului încredinţat de structurile partidului sau a atribuţiilor funcţiilor (administrative sau politice) pe care le deţine

e) sa propuna, individual sau in cadrul organizat al partidului, proiecte de documente, hotarari si masuri, menite sa contribuie la imbunatatirea activitatii partidului, precum si a unor domenii din viata politica, economica, sociala, spirituala;

f) sa candideze si sa propuna candidati pentru a fi alesi in organele de conducere ale partidului sau pe listele electorale, in vederea alegerii in organele locale si centrale ale puterii si administratiei de stat;

g) sa ceara sprijin partidului in cazurile in care le sunt incalcate drepturile inscrise in Constitutie si in legile tarii;

h) sa sesizeze organele ierarhic superioare ale partidului in situatiile in care considera ca unele hotarari luate de liderii cluburilor sau de organele din care fac parte nu sunt in concordanta cu prevederile programului sau statutului partidului;

i) sa participe si sa-si exprime opinia in adunarile sau sedintele in care urmeaza sa se discute activitatea sau comportarea proprie;

j) sa demisioneze din organele de conducere ale partidului sau sa se retraga din partid;

k) sa se transfere de la o filiala la alta in cazul schimbarii domiciliului sau a locului de munca in alta localitate, mentinandu-si vechimea in partid;

l) sa primeasca titlul de membru de onoare pentru merite deosebite.

CAPITOLUL IV – INDATORIRILE MEMBRILOR

Art. 15 – Membrii partidului isi asuma urmatoarele indatoriri:

a) sa promoveze principiile doctrinei conservatoare, obiectivele programului politic al partidului, prevederile programelor pe domenii de activitate ale Partidului Conservator ;

b) sa participe la activitatea politica si organizatorica a partidului si sa actioneze pentru mentinerea si intarirea unitatii acestuia;

c) sa respecte si sa aplice prevederile statutului si ale programului partidului;

d) sa duca la indeplinire sarcinile ce li se incredinteaza si hotararile luate de organele de conducere ale partidului;

e) sa militeze pentru asigurarea caracterului democratic al vietii interne de partid;

f) sa nu faca declaratii publice in numele partidului, decat in limitele mandatului incredintat;

g) sa respecte cu strictete disciplina de partid, aceeasi pentru toti membrii partidului, indiferent de pozitia pe care o au in societate, sau de functiile incredintate de partid;

h) sa militeze cu consecventa pentru promovarea solidaritatii umane in societatea romaneasca, pentru cresterea bunastarii individuale si generale;

i) sa fie sinceri, responsabili si loiali si sa dea dovada de spirit colegial, de intrajutorare, de incredere si respect fata de ceilalti membri ai partidului;

j) sa aiba o comportare demna, sa manifeste grija si responsabilitate fata de familie si educatia copiilor;

k) sa actioneze consecvent pentru prevenirea si combaterea oricarei manifestari de abuz de putere, folosirii in interes propriu si in dauna cetatenilor a functiilor publice;

l) sa lupte pentru refacerea si ocrotirea mediului ambiant, impotriva degradarii acestuia;
m) sa combata parazitismul, inselatoria, minciuna, coruptia si orice forma de obtinere a unor venituri ilicite;

n) sa aiba, in toate imprejurarile, o conduita politica, morala si profesionala care sa le asigure un inalt prestigiu in fata cetatenilor. Unitatea dintre vorba si fapta trebuie sa caracterizeze fiecare membru al partidului;

o) sa plateasca lunar cotizatia de membru;

p) sa sprijine partidul, potrivit optiunilor, prin donatii in conformitate cu reglementarile legale;

r) sa nu se prevaleze de calitatea de membru sau de functiile detinute in partid sau in institutiile publice, pentru atingerea unor scopuri personale sau pentru dobandirea de avantaje economice si financiare necuvenite;

s) membrii partidului, indiferent de functia detinuta in partid, au drepturi si indatoriri egale. O hotarare adoptata statutar este obligatorie pentru toti membrii organizatiei respective. Hotararile adoptate de organul superior sunt obligatorii pentru toţi membrii partidului şi pentru toate organizatiile sale.

CAPITOLUL V – SANCTIUNI

INCETAREA SAU PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU DE PARTID

Art. 16 – (1) Membrii partidului care:

a.) ignoră sau încalcă prevederile Statutului, ale Programului Politic sau ale regulamentelor interne

b.) ignora sau incalca deciziile structurilor de conducere locale si/sau nationale

c.) savarsesc fapte ce contravin statutului sau valorilor fundamentale ale doctrinei partidului

d.) prin activitatea sau inactivitatea lor, conduită negativă, declaraţii sau activităţi aduc deservicii sau prejudicii partidului

pot primi, in functie de gravitatea faptelor, urmatoarele sanctiuni: atentionare verbala, atentionare scrisa, retragerea sprijinului politic, suspendarea, revocare din functia de conducere si excluderea din partid.

(2) La nivel central se instituie Registrul Sanctiunilor in care Secretariatul General consemneaza toate sanctiunile aplicate membrilor Partidului Conservator. Acest registru va avea secţiuni distincte destinate consemnării sancţiunilor dictate şi de către structurile centrale de conducere ale Organizaţiilor de Femei, Tineret şi Pensionari.

(3) Similar, la nivelul fiecărei Filiale Judeţene se instituie Registrul Sancţiunilor în care se consemnează toate sancţiunile membrilor. La nivel judeţean, Registrul Sancţiunilor se ţine prin grija Secretarului. Registrele cu Sancţiuni dictate de Filialele Judeţene vor avea secţiuni distincte pentru Organizaţiile Judeţene de Femei, Tineret şi Pensionari.

Art. 17 – Atentionarea verbala se aplica membrilor de partid care au savarsit unele greseli sau fapte reprobabile, care nu aduc prejudicii grave partidului. Atentionarea consta in observatiile verbale care se fac membrului de partid in sedinta Clubului Politic din care face parte sau în Biroul Executiv Local sau Judeţean, consemnandu-se ca atare in procesul-verbal al sedintei respective. Cel nemultumit de atentionare poate sesiza in termen de 5 de zile Comisia de Etica, Litigii si Petitii la nivel judetean.

Art. 18 – Atentionarea scrisa se aplica membrilor de partid, in urma savarsirii unor abateri repetate. Atentionarea consta in observatiile transmise in scris membrului de partid. Hotărârea aplicării acestei sancţiuni se ia în Biroul Executiv Local sau Judeţean, consemnandu-se ca atare in procesul-verbal al sedintei. Cel nemultumit de atentionare poate sesiza in termen de 5 de zile Comisia de Etica, Litigii si Petitii la nivel judetean.

Art. 19 – (1) Retragerea sprijinului politic se aplica, la abateri grave, parlamentarilor partidului, alesilor locali, precum si reprezentantilor partidului din administratia locala si centrala.

(2) Pentru parlamentarii partidului si pentru reprezentantii partidului din cadrul administratiei centrale retragerea sprijinului politic se hotaraste de catre Biroul Executiv Central si/sau Biroul Politic. Impotriva hotararii de revocare, cei in cauză pot face contestatie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii centrala in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii. Hotararea se pronunta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi la şedinţă.

(3) Pentru alesii locali si reprezentantii partidului in administratia locala, retragerea sprijinului politic se hotaraste de catre Biroul Executiv Judetean. Impotriva hotararii de revocare, cei în cauză pot face contestatie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii de la nivel judeţean in termen de 5 zile de la data comunicarii hotararii. Hotararea se pronunta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi la şedinţă.

(4) După retragerea sprijinului politic în condiţiile aln 2 şi 3 din prezentul articol, calitatea de membru al partidului a celor în cauză va fi pusă în discuţia organizaţiilor sau organelor din care fac parte.

Art. 20 – (1) Suspendarea este o sancţiune care se aplică membrilor de partid care au încălcat cu bună ştiinţă prevederile statutului sau au încălcat deciziile structurilor de conducere locale şi/sau centrale, aducând deserviciii partidului. Suspendarea unui membru se poate face pe o perioadă de maxim 1 an de zile. Pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile persoanei în cauză încetează, iar prerogativele sale vor fi delegate de către forul care a decis sancţiunea unui alt membru de partid. După expirarea perioadei de suspendare, persoana în cauză redevine membru de partid cu drepturi depline.

(2) Decizia de suspendare se hotărăşte de către Biroul Executiv Judeţean. Excepţie fac membrii care ocupă funcţii în structurile centrale ale partidului, pentru care suspendarea se hotărăşte de către Biroul Executiv Central. Hotararea se pronunta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi la şedinţă. Impotriva hotararii de revocare, cei în cauză pot face contestatie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii centrala in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii.

(3) Suspendarea se poate face şi la cecere in cazul in care un membru de partid este promovat intr-o functie publica pentru care in legislatie este prevazut in mod expres interdictia de a face parte dintr-un partid politc. Persoana aflata in suspendare din cauza unei incompatibilitati privind calitatea de membru de partid prevazuta de lege isi pastreaza la reinscrierea in partid vechimea avuta anterior suspendarii.

Art. 21 – (1) Revocarea din funcţia de conducere a membrilor Birourilor Executive Locale, inclusiv a Preşedinţilor, se hotărăşte de către organul care i-a ales sau de către Biroul Executiv Judeţean. Impotriva hotararii de revocare, cei în cauză pot face contestatie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii de la nivel judeţean in termen de 5 zile de la data comunicarii hotararii. Hotararea se pronunta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi la şedinţă.

(2) Revocarea din funcţia de conducere a membrilor Birourilor Executive Judeţene, se hotărăşte de către organul care i-a ales sau de către Biroul Executiv Central. Impotriva hotararii de revocare, cei în cauză pot face contestatie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii centrala in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii. Hotararea se pronunta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi la şedinţă.

(3) Revocarea din funcţia de conducere a Preşedinţilor Filialelor Judeţene se hotărăşte de către organul care i-a ales sau de către Biroul Executiv Central, decizia urmând a fi validată de către Biroul Politic. Impotriva hotararii de revocare, cei în cauză pot face contestatie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii centrala in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii. Hotararea se pronunta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi la şedinţă.

(4) Pentru persoanele care ocupă o funcţie cu caracter interimar, revocarea din funcţie se face de către organul care i-a numit. Impotriva deciziei de revocare se poate face contestaţie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii judeţeană sau centrala in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii.

Art. 22 – (1) Excluderea este sanctiunea ce se aplica membrilor de partid care, prin faptele lor, incalca statutul in mod deliberat sau aduc deservicii sau prejudicii partidului.

(2) Excluderea unui membru al Partidului Conservator, inclusiv aleşii locali, reprezentanţii partidului în administraţia locală, membrii cu funcţii de conducere, se hotaraste, cu majoritate de voturi, de catre Biroul Executiv Judetean. Excepţie fac parlamentarii partidului, precum şi reprezentanţii partidului în administraţia centrală, pentru care excluderea se hotărăşte de către Biroul Executiv Central si se valideaza in Biroul Politic. Hotararea se pronunta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi la şedinţă. Impotriva hotararii de revocare, cei în cauză pot face contestatie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii centrala in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii.

Art. 23 – (1) Membrii aleşi în funcţii de conducere de către Congres sau de către Consiliul Naţional al partidului pot fi sancţionaţi doar de către forul care i-a ales, la sesizarea Biroului Politic.

(2) Membrii Consiliului Naţional, care nu îndeplinesc condiţiile aln 1, pot fi sancţionaţi în condiţiile art. 16 – 22.

(3) Membrii cu funcţii de conducere în structurile centrale ale Organizaţiilor de Femei, Tineret şi Pensionari pot fi sancţionaţi cu sancţiunile prevăzute la art. 16 aln. 1 de către forul care i-a ales sau de către Birourile Executive Centrale ale acestor organizaţii. Hotararea se pronunta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenţi la şedinţă. Impotriva hotararii de revocare, cei în cauză pot face contestatie la Comisia de Etica, Litigii si Petitii centrală a organizaţiei în cauză in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii.

Art. 24 – (1) Nici o sanctiune nu poate fi hotarata fara sa se asigure celui in cauza dreptul de a participa la dezbaterea sau sustinerea nevinovatiei sale.

(2) Dacă persoana în cauză a fost invitată să participe la şedinţă, dar nu s-a prezentat şi nici nu a transmis vreun material scris prin care sa-şi prezinte punctul de vedere, se consideră că a renunţat la dreptul de a se apăra, se consideră îndeplinite formalităţile cerute la aln. 1, hotărârea fiind considerată valabilă din punct de vedere procedural.

(3) Hotărârile neatacate în termenul precizat în statut la forul competent rămân definitive şi irevocabile.

Art. 25 – (1) Calitatea de membru al partidului inceteaza prin: demisie, suspendare, pierderea cetateniei romane, deces si se pierde prin: excludere din partid sau inscrierea intr-un alt partid politic.

(2) Demisia are loc in baza si la data depunerii cererii, ca expresie a vointei liber exprimate, de persoana in cauza.

Art. 26 – In cazul incetarii sau pierderii calitatii de membru al partidului, cel in cauza va fi radiat din evidentele Filialei Locale respective si ale Clubului Politic.

CAPITOLUL VI – STRUCTURA PARTIDULUI

Art. 27 – (1) Partidul Conservator este organizat si functioneaza pe intreg teritoriul tarii la nivel local, judetean si naţional.

(2) Membrii Partidului Conservator sunt grupati in Cluburi Politice, constituite pe criteriul administrativ-teritorial si al sectiilor de votare.

(3) Cluburile Politice, cel putin trei, dintr-o localitate se constituie intr-o Filiala Locala, numerotarea Cluburilor Politice respectand-o pe cea a sectiilor de votare in jurul carora se constituie.

(4) Totalitatea Filialelor Locale dintr-un judet si din Municipiul Bucuresti se constituie in Filiala Judeteana. Filiala Municipiului Bucuresti are statut de Filiala Judeteana, filialele sectoarelor Municipiului Bucuresti avand statut de Filiale Locale.

(5) Totalitatea Filialelor Judetene constituie structura partidului la nivel national.

Art. 28 – Alegerea organelor de conducere ale partidului la nivel local, judetean si naţional se face prin vot secret.

A.Clubul politic

Art. 29 – (1) Clubul Politic este unitatea organizatorica ce sta la baza structurii partidului.

(2) Un Club Politic se poate constitui din minimum 5 persoane cu domiciliul in aceeasi localitate, pe sectii de votare.

(3) La data constituirii sale, Clubul Politic alege, prin vot secret, liderul si viceliderul clubului.

Art. 30 – (1) Clubul Politic se intruneste in sedinte lunare sau ori de cate ori este necesar. Convocarea clubului se face de catre liderul Clubului Politic.

(2) Adeziunile si procesele-verbale ale Cluburilor Politice se predau, in original, la Birourile Executive Locale ale filialelor din care fac parte.

Art. 31 – Clubul Politic are urmatoarele atributii:

a) actioneaza pentru promovarea doctrinei politice conservatoare, infaptuirea programului partidului si a hotararilor adoptate de catre structurile partidului ierarhic superioare;

b) militeaza pentru primirea de noi membri;

c) alege, din doi in doi ani, liderul si viceliderul Clubului Politic ;

d) desemneaza delegati pentru Conferintele Filialelor Locale si propune candidati pentru organele de conducere ale acestora.

Art. 32 – (1) Primul Club Politic infiintat intr-o localitate are calitatea de Club Politic Fondator, exercitand atributiile Filialei Locale pana la constituirea acesteia.

(2) Clubul Politic Fondator este confirmat pe baza dosarului de confirmare de catre Biroul Executiv al Filialei Judetene.

Art. 33 – Liderul si viceliderul Clubului Politic au urmatoarele atributii:
A.Promoveaza doctrina politica conservatoare si programul Partidului Conservator ;
B.Informeaza membrii Clubului despre hotararile adoptate de organele partidului;
C.Urmaresc incasarea cotizatiilor de la membrii Clubului;
D.Mobilizeaza membrii Clubului pentru participarea la actiunile si programele initiate de Partidului Conservator ;
E.Coopteaza noi membri in partid.
A.B. Filiala Locala

Art. 34 – (1) In localitatile cu cel putin cinci Cluburi Politice se constituie o Filiala Locala si se alege Biroul Executiv Local in structura aprobata de Biroul Politic al Partidului Conservator.

(2) Filialele Locale pot fi:

a) filiale locale comunale;

b) filiale locale orasenesti;

c) filiale locale municipale (pentru toate municipiile mai putin Municipiul Bucuresti);

d) filiale locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti;

Art. 35 – Filiala Locala are urmatoarele functii:

a) actioneaza pentru promovarea doctrinei politice conservatoare, infaptuirea programului partidului si a hotararilor adoptate de catre: Congresul partidului, Consiliul National, Biroul Politic, Biroul Executiv Central, Conferinta Filialei Judetene si Biroul Executiv Judetean;

b) militeaza pentru infiintarea de noi cluburi politice;

c) participa activ la viata politica si sociala din localitate conlucrand cu reprezentantii societatii civile.

C. Filiala Judeteana

Art. 36 – La nivel judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti, se constituie Filiala Judeteana, a Partidului Conservator

Art. 37 – Filiala Judeteana are urmatoarele functii:

a) actioneaza pentru promovarea doctrinei politice conservatoare, infaptuirea programului partidului si a hotararilor adoptate de catre: Congresul partidului, Consiliul National, Biroul Politic si Biroul Executiv Central;

b) militeaza pentru formarea si dezvoltarea filialelor Partidului Conservator in toate localitatile judetului respectiv in sectoarele Municipiului Bucuresti;

c) participa activ la viata politica si sociala din judet, respectiv din Municipiul Bucuresti, conlucrand cu reprezentantii societatii civile.

CAPITOLUL VII – ORGANELE TERITORIALE

DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI

Art. 38 – La nivelul filialei locale, organele colective de conducere ale partidului sunt:

a) Conferinta Filialei Locale

b) Biroul Executiv Local.

Art. 39 – La nivelul Filialei Judetene, organele colective de conducere ale partidului sunt:

a) Conferinta Filialei Judetene;

b) Biroul Executiv Judetean;
A.A. Conferinta Filialei Locale

Art. 40 – Conferinta Filialei Locale este organul de conducere colectiva a partidului la nivel teritorial. Conferinta Filialei Locale se tine o data pe an, pentru bilant si prezentarea darii de seama si la patru ani pentru alegeri. Convocarea Conferintei Filialei Locale se face de catre Biroul Executiv Local, sau de catre un numar de membrii reprezentand 1/3 din totalul acestora. Biroul Executiv Local poate convoca si conferinte extraordinare cu ocazia unor evenimente deosebite sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor Biroului Executiv Local.

Art. 41 – Conferinta Filialei Locale este alcatuita din delegatii alesi de catre Cluburile politice, pe baza normei de reprezentare stabilite de către Biroul Executiv Local.

Art. 42 – Conferinta Filialei Locale are urmatoarele atributii:

a) analizeaza si hotaraste cu privire la activitatea Biroului Executiv Local;

b) alege, prin vot secret, Biroul Executiv Local format din: Presedintele, Presedintele executiv, Prim-vicepresedintele, Secretarul General, un numar de minim cinci Vicepresedinti ai Filialei Locale, un numar de minim cinci Secretari executivi, Presedinta Organizatiei de Femei, Presedintele Organizatiei de Pensionari, Presedintele Organizatiei de Tineret, patru membrii si delegatii la conferinta organului ierarhic superior, pe baza normelor de reprezentare stabilite de Biroul Executiv Judetean

c) Desemneza candidatii pentru organele locale si judetene de conducere;

Art. 43 – Functionarea Conferintei Filialei Locale:

a) pentru desfasurarea statutara a Conferintei Filialei Locale este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din delegatii cu drept de vot;

b) Conferinta Filialei Locale este condusa de un prezidiu, ales de catre delegatii prezenti, ajutat de un secretariat tehnic;

c) conferinta alege o comisie pentru validarea mandatelor celor cu drept de vot prezenti care se pronunta daca este intrunit cvorumul statutar pentru desfasurarea Conferintei Filialei Locale, numara voturile, valideaza pe cei alesi si semneaza procesul-verbal care consemneaza rezultatul alegerilor;

d) componenta prezidiului, a Secretariatului Tehnic si a Comisiei de Validare a conferintei va fi stabilita de delegatii prezenti la Conferinta Filialei Locale.

Art. 44 – (1) Hotararile Conferintei Filialei Locale se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de catre Presedintele Filialei Locale si de membrii Secretariatului Tehnic.

(2) Conferinta stabileste cu aceeasi majoritate daca votul hotararilor sale va fi deschis sau secret, cu exceptia situatiilor pentru care legislatia prevede obligativitatea votului secret.

B. Biroul Executiv Local

Art. 45 – Biroul Executiv Local (comunal, orasenesc, municipal, respectiv de sector al Municipiului Bucuresti), asigura conducerea curenta a filialei locale si au urmatoarele atributii:

a) conduce activitatea Filialei Locale

b) asigura legatura cu organele ierarhice de conducere si urmareste indeplinirea hotararilor organelor locale si centrale de conducere;

c) elaboreaza si dezbate toate proiectele de hotarari si materialele care se vor discuta si aproba in sesiunile Consiliilor Locale;

d) urmaresc incasarea cotizatiilor de la membrii Cluburilor Politice;

e) tine evidenta membrilor Filialei Locale;

g) convoaca Conferinta Filialei Locale o data pe an, pentru bilant si prezentarea darii de seama, la doi ani pentru prezentarea bilantului, darii de seama, adoptarea programului de activitate si la patru ani pentru alegeri;

h) poate convoca si conferinte extraordinare din initiativa proprie sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.

i) face propuneri de dizolvare a Cluburilor politice către Biroul Executiv Judeţean

j) coordoneaza şi îndrumă, pe baza programului partidului, activitatea Cluburilor Politice in organizarea si desfasurarea actiunilor politice ;

k) initiaza si conduce actiuni de interes civic in cadrul localitatii;

l) reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile locale, cu filialele celorlalte partide, precum si cu tertii, indeplineste orice alte atributii din imputernicirea organelor ierarhic superioare;

m) actioneaza pentru promovarea doctrinei conservatoare, pentru realizarea politicii si programului partidului, in conditiile specifice ale localitatilor respective;

n) conlucreaza cu structurile partidului pentru dezvoltarea acestuia si consolidarea sa organizatorica;

o) propune candidati ai partidului pentru alegerile locale, judetene si parlamentare;

p) analizează activitatea aleşilor locali şi ai reprezentanţilor în administraţia locală

r) urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor şi hotărârilor adoptate în forurile sueprioare de conducere locale şi centrale

Art. 46 – Biroul Executiv Local valideaza Cluburile politice din localitatea respectiva.

Art. 47 – (1) Biroul Executiv Local este format din minimum 21 de membri si este compus din: Presedinte, Presedinte Executiv, Primvicepreşedinte, Secretar General, Vicepresedinti, Secretari executive, Preşedinţii Organizaţiilor Judeţene de Tineret, Femei şi Pensionari (daca nu deţin una din funcţiile anterioare), Trezorier si membri.

(2) Biroul Executiv Local se intalneste in sedinte de lucru de cel putin doua ori pe luna. La nivelul Biroului Executiv Local, una din sedinte este rezervata intalnirii cu liderii si viceliderii Cluburilor Politice.

Art. 48 – Hotararile Biroului Executiv Local se adopta cu majoritate simpla de voturi.

C. Preşedintele Filialei Locale

Art. 49 – Presedintele Filialei Locale are urmatoarele atributii:

a) prezideaza sedintele ale Biroului Executiv Local;

b) informeaza periodic conducerea Filialei Judetene cu privire la activitatea Filialei Locale si la evenimentele politice importante petrecute in localitate;

c) participa la toate convocarile organizate de Biroul Executiv Judetean;

d) coordoneaza, planifica si monitorizeaza activitatea Cluburilor Politice din componenta Filialei Locale.

e) se asigură de bunul mers al activităţilor de cooptare de noi membri şi de strângere a cotizaţiilor

f) urmăreşte activitatea preşedinţilor de Cluburi Politice şi informează Biroul Executiv Local cu privire la rezultatele constatate

g) trasează sarcini presedintelui executiv, primvicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului, pentru ducerea la îndeplinire a programului politic şi a obiectivelor partidului.

Art. 50 – (1) Filialele Locale si Judetene ale Partidului nu au personalitate juridica.

(2) În raporturile cu tertii, Filialele Locale sunt reprezentate de Presedintele Partidului Conservator sau, prin delegare, de catre presedintii Filialelor Judetene ale partidului.

D. Conferinta Filialei Judetene

Art. 51 – Conferinta Filialei Judetene este organul de conducere colectiva a partidului la nivelul judetean. Conferinta Filialei Judetene se tine o data pe an pentru bilant si prezentarea darii de seama si la patru ani pentru alegeri. Convocarea Conferintei Filialei Judetene se face de catre Biroul Executiv Judetean sau de catre un numar de membrii reprezentand 1/3 din totalul acestora. Biroul Executiv Judetean poate convoca si conferinte extraordinare cu ocazia unor evenimente deosebite sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor Biroului Executiv Judetean.

Art. 52– Conferinta Filialei Judetene este alcatuita din delegatii alesi de catre Conferintele Filialelor Locale pe baza normei de reprezentare stabilita de Biroului Executiv Judetean.

Art. 53 – Conferinta Filialei Judetene are urmatoarele atributii:

a) analizeaza si hotaraste cu privire la activitatea Biroului Executiv Judetean al Partidului Conservator, activitatea Comisiei de Etica, Litigii si Petitii si a Comisiei de Cenzori la nivel judetean, desfasurata pe perioada exercitarii mandatului;

b) directioneaza, pe baza programului partidului, activitatea Filialelor Locale;

c) alege, prin vot secret, Biroul Executiv Judetean format din: Presedintele Filialei Judetene, Presedintele executiv, Secretarul General, Prim-vicepresedintele Filialei Judetene, un numar de minim cinci Vicepresedinti, un numar de minim cinci secretari executivi, Presedinta Organizatiei de Femei, Presedintele Organizatiei de Pensionari, Presedintele Organizatiei de Tineret,patru membrii, si membrii ai Comisiei de Etica, Litigii si Petitii si ai Comisiei de Cenzori la nivel judetean;

.

d) aproba propunerile pentru candidati pentru alegerile locale, judetene si parlamentare;

Art. 54 – Functionarea Conferintei Filialei Judetene:

a) pentru desfasurarea statutara a Conferintei Filialei Judetene este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din delegatii cu drept de vot;

b) Conferinta Filialei Judetene va fi condusa de un prezidiu, ales de delegatii prezenti, ajutat de un Secretariat Tehnic;

c) conferinta alege o Comisie de Validare pentru validarea mandatelor celor cu drept de vot prezenti, se pronunta daca este intrunit cvorumul statutar pentru desfasurarea Conferintei Filialei Judetene, numara voturile, valideaza pe cei alesi si semneaza procesul-verbal care consemneaza rezultatul alegerilor; componenta prezidiului, a Secretariatului Tehnic si a Comisiei de Validare va fi stabilita de delegatii prezenti la conferinta.

Art. 55 – (1) Hotararile Conferintei Filialei Judetene si a Municipiului Bucuresti se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de catre Presedintele Filialei si de membrii Secretariatului Tehnic.

(2) Conferinta stabileste, cu majoritate simpla, daca votul hotararilor sale va fi deschis sau secret, cu exceptia situatiilor pentru care legislatia prevede obligativitatea votului secret.

E. Biroul Executiv Judetean

Art. 56 – Biroul Executiv Judetean asigura conducerea curenta a Filialei Judetene si are urmatoarele atributii:

a) conduce activitatea Filialei Judetene in perioada dintre sedintele Conferintelor Filialei Judetene

b) asigura legatura cu organele ierarhice de conducere si urmareste indeplinirea hotararilor organelor centrale si judetene de conducere;

c) urmareste incasarea cotizatiilor de la membri si tine evidenta Registrului Special al Cotizatiilor;

d) administreaza patrimoniul Filialei Judetene;

e) avizeaza adeziunile de primire in partid a noi membri.

g) alege, prin vot secret, pe baza normelor de reprezentare, delegatii la Congresul Partidului Conservator si desemneaza prin vot deschis candidatii pentru organele superioare de conducere ale partidului;

h) aproba programul de activitate pe perioada urmatoare

i) coordoneaza si conduce activitatea Filialelor Locale ale Partidului Conservator din judet;

j)conlucreaza cu structurile partidului pentru dezvoltarea acestuia si consolidarea sa organizatorica;

k) initiaza si conduce actiuni de interes civic in cadrul judetului;

l) reprezinta partidul pe plan judetean in relatiile cu autoritatile locale, cu filialele celorlalte partide, precum si cu tertii, indeplineste orice alte atributii din insarcinarea organelor ierarhic superioare;

m) deschide conturi in banci, raspunde de patrimoniu si de gestionarea mijloacelor financiare, intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli la nivel judetean;

n) convoaca Conferinta Filialei Judetene o data pe an pentru bilant si prezentarea darii de seama, la doi ani pentru prezentarea bilantului, darii de seama, adoptarea programului de activitate si la patru ani pentru alegeri;
■o) organizeaza activitatea de evidenta a membrilor de partid

p) desemnează trezorierul Filialei Judeţene

q) propune Biroului Executiv Central şi Biroului Politic candidaţii pentru funcţiile din Guvern, din administraţia centrală şi pentru Parlament

r) actioneaza pentru promovarea doctrinei conservatoare, pentru realizarea politicii si programului partidului, in conditiile specifice ale judetului respectiv;

s) intocmeste liste cu propuneri privind candidatii pentru alegerile locale, judetene si parlamentare;

t) se pronunta asupra propunerilor de dizolvare a Cluburilor politice

u) adopta hotararile de dizolvare ale Birourilor Executive Locale, in situatiile prevazute in Statutul partidului, si numeste conducerile interimare.

f) analizează activitatea aleşilor locali şi ai reprezentanţilor în administraţia locală

g) urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor şi hotărârilor adoptate în forurile sueprioare de conducere locale şi centrale

Art. 57 – Biroul Executiv Judetean valideaza Birourile Executive Locale (comunale, orasenesti, municipale, respectiv de sectoare ale Municipiului Bucuresti), cluburile politice fondatoare, listele cu propunerile de candidati si aproba constituirea unor departamente profesionale la propunerea Birourilor Executive Locale.

Art. 58 – (1) Biroul Executiv Judetean este format din minimum 21 membri si este compus din: Presedinte, Presedinte Executiv, Prim-vicepresedinte, Vicepresedinti, Secretar General, Secretari Executivi, Preşedintele Organizaţiei Judeţene de Femei, Preşedintele Organizaţiei Judeţene a Tinerilor Conservatori, coordonatorul judetean al Organizatiei Pensionarilor, membri.

(2) Biroul Executiv Judetean se intalneste in sedinte de lucru de cel putin doua ori pe luna.

Art. 59 – Hotararile Biroului Executiv Judetean se adopta cu majoritate simpla de voturi.

F. Preşedintele, Presedinte Executiv, Primvicepreşedintele şi Secretarul Filialei Judeţene

Art. 60 – Presedintele Filialei Judetene reprezinta partidul in relatiile oficiale la nivel judetean si are urmatoarele atributii:

a) prezideaza sedintele Biroului Executiv Judetean, la care participa informand pe membrii acestora cu privire la activitatea partidului in teritoriu;

b) supune aprobarii organismelor de conducere ale Filialei Judetene masurile pentru aplicarea hotararilor conducerii centrale a partidului;

c) informeaza permanent conducerea centrala cu privire la activitatea Filialei Judetene si evenimentele politice importante petrecute in judet;

d) participa la toate sedintele Biroului Politic şi ale Consiliului National al partidului;

e) vizează carnetele de partid;

f) coordonează, planifică şi monitorizează activitatea generală a filialei judeţene

g) isi pot constitui un Consiliu de Evaluare şi Strategie (pentru actiunile de control si indrumare);

h) in lipsa presedintelui, presedintele executiv si prim-vicepresedintele exercita , , in baza delegatiei date de acesta, autoritatea decizionala si de reprezentare a intereselor Partidului Conservator.

.

i) propune măsuri disciplinare, urmăreşte activitatea membrilor din toate structurile locale

j) atribuie sarcini, indatoriri şi stabileşte atribuţiile primvicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului

k) propune Biroului Executiv Judeţean cuantumul cotizaţiilor pentru aleşii locali şi membrii cu funcţii de conducere

l) decide asupra modului comunicare al partidului şi stabileşte persoanele care pot transmite mesajele partidului către instituţiile mass-media

m) propune criterii de evaluare pentru activitatea depusă de membrii partidului

n) semnează recomandările pentru candidaţii în alegerile locale şi pentru reprezentanţii în administraţia locală

Art.60’ – Presedintele executiv, Primvicepresedintele si Secretarul Filialei Judetene au competentele de la nivel national.

CAPITOLUL VIII – ORGANELE NATIONALE

DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI

Art. 61 – La nivel national, organele colective de conducere ale partidului sunt:

a) Congresul Partidului Conservator ;

b) Consiliul National;

c) Biroul Politic;

d) Biroul Executiv Central.

Art. 62 – Structurile de conducere sunt statutar intrunite in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor care le compun.

A.A. CONGRESUL

Art. 63 – (1) Congresul este organul suprem de conducere al Partidului Conservator

(2) Congresul Partidului Conservator se convoaca o data la patru ani de catre Consiliul National al Partidului Conservator, cu cel putin 30 de zile inainte de desfasurarea lucrarilor, transmitandu-se totodata Filialelor Judetene ordinea de zi si documentele supuse dezbaterii.

(3) Congresul poate fi convocat si in sesiuni extraordinare de catre Consiliul National, la initiativa Presedintelui partidului, a Biroului Politic sau a unei treimi din numarul membrilor Consiliului National, cu cel putin 15 zile inainte de desfasurarea lucrarilor.

Art. 64 – (1) Congresul este constituit din delegatii alesi de catre Conferintele Filialelor Judetene ale Partidului Conservator, conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul National, din Membrii Fondatori si din Membrii de Onoare, care participa cu drept de vot la lucrarile sale. Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul membrilor de partid, de activitatea politică şi de rezultatele obţinute la alegeri de către fiecare organizaţie de partid – comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană.

(2) Consiliul National poate invita sa participe la Congres fara drept de vot, ca observatori, simpatizanti ai partidului, reprezentanti ai mass-media, reprezentanti ai organismelor internationale, precum si reprezentanti ai altor partide politice.

Art. 65 – Congresul are urmatoarele competente:

a) aproba ordinea de zi si modul de desfasurare a lucrarilor sale;

b) analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de catre Consiliul National, Comisia de Etica, Litigii si Petitii si Comisia de Cenzori ale Partidului Conservator;

c) aproba sau modifica statutul partidului, doctrina si programul politic după ce Consiliul de Onoare s-a pronunţat asupra acestora;

d) hotaraste asupra motiunilor, apelurilor si propunerilor adresate Congresului;

e) confirma cererile de afiliere adresate de alte organizatii;

f) hotaraste asupra principiilor si orientarilor fundamentale ale activitatii internationale a partidului;

g) alege, prin vot secret, Presedintele Partidului Conservator. Este declarat ales Presedinte al Partidului Conservator candidatul care a obtinut care a obtinut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate. În cazul în care nu este îndeplinită această condiţie, se organizează un tur doi de scrutin cu primii doi clasaţi în primul tur, fiind desemnat Preşedinte persoana care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.

h) alege, prin vot secret, Secretarul General;

i) alege, prin vot secret, membrii Consiliului National;

j) alege prin vot secret Comisia de Cenzori, Comisia de Etica, Litigii si Petitii;

k) hotaraste dizolvarea partidului, cu majoritatea absoluta a delegatilor la Congres;

l) adopta propunerile de modificare a Statutului, facute de Consiliul National. Modificarile Statutului intra in vigoare de la data adoptarii lor de catre Congres.

Art. 66 – Functionarea Congresului:

a) pentru desfasurarea statutara a Congresului este necesara prezenta a jumatate plus unu din delegatii cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se stabileşte o nouă dată, la care Congresul se va desfăşura cu numărul de delegaţi prezenţi.

b) lucrarile Congresului sunt deschise de catre Presedintele Partidului Conservator si sunt conduse de un prezidiu, ales prin vot deschis de catre participantii la Congres;

c) pentru desfasurarea lucrarilor Congresului vor fi alese, prin vot deschis, cu majoritate absoluta, urmatoarele organisme de lucru:

- Comisia de Validare: stabileste daca este intrunit cvorumul statutar pentru desfasurarea Congresului, valideaza mandatele celor cu drept de vot prezenti, numara voturile, valideaza pe cei alesi si semneaza procesul-verbal de stabilire a rezultatelor alegerilor;

- Secretariatul Congresului: consemneaza desfasurarea lucrarilor Congresului si pregateste materialele necesare operatiunii de alegere a noilor organe de conducere ale partidului.

Art. 67 – Hotararile Congresului Partidului Conservator se adopta cu majoritate simpla a voturilor delegatilor prezenti, cu exceptia prevederilor articolului 132 (încetarea activităţii) din statut.

B. PRESEDINTELE PARTIDULUI

Art. 68 – (1) Presedintele partidului este investit direct de Congresul partidului ca autoritate de conducere, decizionala si de reprezentare a intereselor Partidului Conservator. In aceasta calitate, Presedinte exercita conducerea intregii activitati a Partidului Conservator.

(2) Presedintele partidului este si Presedintele Consiliului National, al Biroului Politic si al Biroului Executiv Central al Partidului Conservator si conduce lucrarile acestora direct sau delegand un alt membru.

(3) In activitatea sa, Presedintele este ajutat de un numar de minim sapte Secretari Executivi, desemnaţi de Biroul Politic, la propunerea Preşedintelui, după consultarea Secretarului General.

(4) Deleaga, in lipsa sa, atributiile de conducere catre Presedintele Executiv sau catre Prim-vicepresedinte.

Art. 69 – Presedintele partidului are urmatoarele prerogative:

a) reprezinta partidul in raporturile sale cu tertii;

b) convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Politic şi prezidează orice alte organisme de conducere ale partidului la care ia parte

c) aproba actele care angajeaza politic partidul;

d) avizeaza candidatii partidului pentru alegerile parlamentare si locale, votata in prealabil de Biroul Politic;

e) avizeaza propunerile privind reprezentantii partidului in administratia locala si centrala, precum si in alte institutii si organisme de importanta nationala si internationala;

f) arbitreaza, in problemele fundamentale privind doctrina conservatoare, unitatea si consolidarea partidului, respectarea cu strictete a disciplinei de partid;

g) acorda titlul de membru de onoare al partidului, la propunerea Biroului Politic;

h) coordoneaza activitatea membrilor Biroului Politic, Biroului Executiv Central si a Presedintilor Filialelor Judetene ale partidului;

i) numeste din cadrul Biroului Executiv Central trei membri pentru gestionarea patrimoniului partidului, care semneaza actele cu caracter financiar si de gestiune;

j) coordoneaza sau deleagă coordonarea departamentele partidului secretarului general sau unui vicepreşedinte;

k) evalueaza stadiul dezvoltarii partidului si propune Biroului Politic directii de actiune;

l) propune Biroului Politic Secretarii Executivi, dupa consultarea Secretarului General.

C. PRESEDINTELE EXECUTIV

Art.70 (1)Presedintele Executiv este ales de Congres, ca autoritate de conducere, decizionala si executiva a Partidului Conservator.

(2) In activitatea sa, Presedintele Executiv exercita urmatoarele atributii:
■coordoneaza un numar de noua secretari executivi teritoriali, propusi de acesta si aprobati de catre Presedinte si de catre Biroul Executiv Central.
■conduce si coordoneaza dezvoltarea organizatiilor teritoriale ale Partidului Conservator.
■coordoneaza campaniile electorale.
■Coordoneaza activitatea candidatilor partidului, desemnati in baza avizului prealabil dat de Presedintele Partidului si de Consiliul de Onoare si a votului Biroului Politic si Executiv, si exercita evaluarea candidatilor partidului, in plan local si central. Criteriile de evaluare sunt stabilite de catre Presedintele Executiv.
■coordoneaza si evalueaza militantii si candidatii din birourile locale, judetene si nationale.
■coordoneaza si conduce activitatea Secretarului General si a Secretariatul General al Partidului Conservator.

(3) Presedintele Executiv partidului exercita, in lipsa Presedintelui, in baza delegatiei date de acesta, autoritatea decizionala si de reprezentare a intereselor Partidului Conservator.

(4) Presedintele Executiv partidului exercita, in lipsa Presedintelui, in baza delegatiei date de asta functia de Presedinte al Consiliului National, al Biroului Politic si al Biroului Executiv Central al Partidului Conservator si conduce lucrarile acestora direct sau delegand un alt membru.

C. PRIM-VICEPRESEDINTELE PARTIDULUI

Art. 71 – (1) Prim-vicepresedintele partidului exercita, in lipsa Presedintelui, in baza delegatiei date de acesta, autoritatea decizionala si de reprezentare a intereselor Partidului Conservator.

(2) Prim-vicepresedintele partidului exercita, in lipsa Presedintelui, in baza delegatiei date de asta functia de Presedinte al Consiliului National, al Biroului Politic si al Biroului Executiv Central al Partidului Conservator si conduce lucrarile acestora direct sau delegand un alt membru.

D. CONSILIUL NATIONAL

Art. 72 – Consiliul National al Partidului Conservator este organul central de conducere al partidului in intervalul dintre doua Congrese ale partidului.

(1) Consiliul National al Partidului Conservator se reuneste in cel putin o sesiune anuala sau ori de cate ori este cazul fiind convocat de Biroul Politic sau de Presedinte;

(2) Consiliul National al Partidului Conservator se alege de catre Congres, prin vot secret, pe o perioada de patru ani;

(3) Din Consiliul Naţional fac parte de drept Preşedinţele de Onoare, Preşedintele Partidului, Presedintele Executiv, Primvicepreşedintele, Secretarul General, Vicepreşedinţii, Secretarii Executivi, Secretarii Generali Adjuncţi, Preşedintele Organizaţiei de Femei, Preşedintele Organizaţiei de Tineret, Preşedintele Organizaţiei de Pensionari, Preşedintele Ligii Conservatoare pentru IMM-uri, Preşedinţii Filialelor Judeţene, coordonatorii departamentelor partidului precum şi membrii aleşi de Congres.

Art. 73 – Consiliul National al Partidului Conservator are urmatoarele atributii:

a) actioneaza pentru indeplinirea hotararilor adoptate de congres;

b) reglementeaza si rezolva, intre congrese, problemele de interes general ale activitatii de partid, aproba programele partidului si modificari ale statutului;

c) hotaraste cu privire la principiile infiintarii, organizarii si functionarii organismelor partidului;

d) stabileste obiectivele anuale ale activitatii internationale si respectiv afilierea sau retragerea din organizatiile politice internationale;

e) analizează şi aprobă fuziunile cu partide politice sau alte forme de asociere precum si aliantele politice şi/sau electorale, stabilind politica Partidului Conservator in cadrul acestora, după ce Consiliul de Onoare s-a pronunţat asupra acestora;

f) alege, intre congrese, membri interimari in componenta sa, la propunerea Biroului Politic

g) analizeaza, valideaza si ia masuri cu privire la rapoartele de activitate ale Biroului Politic si ale Biroului Executiv Central;

i) alege:

- Prim-vicepresedintele Partidului Conservator. Este declarat ales Prim-vicepresedinte al Partidului Conservator candidatul care a obtinut cele mai multe voturi valabil exprimate;

- Vicepresedintii partidului, intr-un numar de minim 7, in baza propunerilor Presedintelui si ale Filialelor;

- secretarii generali adjuncţi ai partidului, în număr de 3, pe baza propunerilor Preşedintelui sau ale Filialelor Judeţene

j) stabileste norma de reprezentare a filialelor in cadrul Congresului;

k) aproba propunerea de candidatura pentru alegerile prezidentiale;

l) aproba platforma electorala si programul de guvernare;
m) stabileste tactica si strategia participarii la guvernare, politica de coalitie guvernamentala si parlamentara;

n) stabileste linia activitatii parlamentare a grupurilor parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului;

o) hotaraste modul de actiune politica a ministrilor si a celorlalti reprezentanti din administratia publica centrala, atunci cand partidul participa la guvernare sau formeaza Guvernul;

p) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si modul de gestionare a fondurilor si patrimoniului partidului;

q) aproba descarcarea de gestiune pentru executia bugetara;

r) Consiliul National poate fi convocat in sesiuni extraordinare de Presedintele Partidului Conservator, Biroul Politic si/sau la cererea a cel putin o treime din membrii sai;

s) Consiliul National al Partidului Conservator convoaca Congresul Partidului o data la patru ani – cu cel putin 30 de zile inainte de desfasurarea lucrarilor;

ş) Consiliul National poate convoca si Congresul Extraordinar al Partidului Conservator, la initiativa Presedintelui partidului, sau la cererea unei treimi din numarul membrilor Consiliului National, cu cel putin 15 zile inainte de desfasurarea lucrarilor.

Art. 74 – Hotararile Consiliului National al Partidului Conservator se adopta cu majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti. Consiliul National se reuneste la convocarea Presedintelui partidului si poate fi convocat in sedinta si de un numar din membrii sai reprezentand 1/3 din totalul acestora.

E. BIROUL POLITIC

Art. 75 – (1) Biroul Politic este organul naţional de conducere al partidului, care asigura realizarea hotararilor, indruma si conduce activitatea pentru infaptuirea politicii partidului, intre doua sesiuni ale Consiliului National al Partidului Conservator.

(2) Biroul Politic se reuneste de regula in sedinte lunare sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui partidului. Biroul Politic poate fi convocat in sedinta si de un numar din membrii sai reprezentand 1/3 din totalul acestora.

Art. 76 – (1) Biroul Politic este format din minimum 45 de membri.

(2) Biroul Politic este format din Presedintele partidului, Presedintele Executiv, Prim-vicepresedintele, Vicepresedintii partidului, Secretarul General, Secretarii Generali Adjuncti, Secretarii Executivi, Purtatorul de Cuvint, Parlamentarii, Ministrii, Secretarii de stat , Presedintii si Vicepresedintii de Agentii guvernamentale Presedintele Ligii Nationale a Primarilor si Consilierilor, Presedintele Ligii Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Presedintele Organizatiei Tinerilor Conservatori, Presedintele Organizatiei de Femei, Presedintele Organizaţiei Pensionarilor , Liderii Filialelor Judetene si ai Filialei Municipiului Bucuresti şi Trezorierul Partidului.

Art. 77 – Biroul Politic are urmatoarele atributii:

1) organizeaza si conduce activitatea partidului in conformitate cu prevederile statutare si hotararile adoptate de organele de conducere ale partidului;

2) analizeaza activitatea din diferite domenii, stadiul indeplinirii unor hotarari ale Consiliului National si stabileste masuri pentru imbunatatirea muncii de partid;

3) aproba propunerile legislative si programele de activitate ale parlamentarilor partidului;

4) aproba instructiunile si normele pentru convocarea congresului, a conferintelor locale si pentru alegerea organelor de conducere la toate nivelurile structurii organizatorice a partidului;

5) valideaza liderii grupurilor parlamentare ale Partidului Conservator din cele doua Camere si celelalte functii eligibile din Parlament;

6) aproba regulamentele de organizare si functionare ale structurilor instituite in cadrul partidului;

7) reprezinta partidul la nivel central in relatiile cu autoritatile publice si cu tertii;

desemneaza Secretarii Executivi in numar de minim sapte, la propunerea Preşedintelui, după consultarea Presedintelui Executiv;

9) informeaza Consiliul National asupra activitatii desfasurate;

10) valideaza componenta, a Birourilor Executive ale filialelor judeteneconfirma in functie presedintii comisiilor judetene de cenzori, precum si ai Comisiilor de Etica, Litigii si Petitii;

11) desemneaza, intre sesiunile Consiliului National, membri interimari, in componenta sa, la propunerea Preşedinţilor Filialelor Judeţene;

12) aproba donatiile si legatele facute partidului;

13) aproba candidatii pentru alegerile locale si parlamentare;

15) elaboreaza norme de aplicare a hotararilor Congresului si ale Consiliului National;

16) se pronunta asupra propunerilor de dizolvare a Consiliilor Locale facute de catre Biroul Exeuctiv Judetean si stabileste masurile de organizare a alegerilor in localitatile respective;

17) infiinteaza si coordoneaza publicatiile centrale ale partidului;

18) poate convoca, la propunerea Presedintelui Partidului Conservator, si conferinte extraordinare ale filialelor partidului;

19) numeste comitete de initiativa, Presedinti Interimari si Birouri Executive Interimare Judetene, in judetele in care conducerile filialelor au fost dizolvate sau acolo nu există aceste structuri;

20) indruma si verifica activitatea Birourilor Executive Judetene ale filialelor Partidului Conservator ;

21) adopta regulamentele de organizare si functionare ale organismelor partidului;

22) gestioneaza, in conditiile legii, patrimoniul partidului;

23) aproba alte structuri de executie ale partidului;

24) propune Consiliului National al Partidului Conservator demiterea oricarui membru al Biroului Politic, cu doua treimi din voturi;

25) validează hotărârile de dizolvare a structurilor de conducere locale şi judeţene adoptate de Biroul Executiv Central

26) indeplineste orice alte atributii, din insarcinarea Consiliului National.

27) aproba structura departamentelor, in care sunt cooptati specialisti pe domenii de activitate, membri ai Partidului Conservator;

28) numeşte coordonatorii departamentelor Partidului Conservator;

29) numeşte purtatorul de cuvant al Partidului Conservator.

30) numeşte Trezorierul Partidului

31) validează alianţe politice şi/sau electorale, fuziuni şi acorduri cu partidele politice şi/sau societatea civilă numai după consultarea Preşedintelui de Onoare

32) validează propunerile Preşedintelui şi ale Biroului Executiv Central pentru persoanele nominalizate să ocupe funcţii în structurile centrale legislative şi executive.

Art. 78– Hotararile Biroului Politic se adopta cu majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti.

F. BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Art. 79 – Biroul Executiv Central este organul executiv al partidului, reprezinta nivelul de analiza si decizie rapida al Partidului. Biroul Executiv Central se intruneste de regula saptamanal. Biroul Executiv Central se reuneste la convocarea Presedintelui partidului si poate fi convocat in sedinta si de un numar din membrii sai reprezentand 1/3 din totalul acestora.

Art. 80 – (1) Biroul Executiv Central este compus din membrii care deţin următoarele funcţii: Presedintele, Presedintele Executiv, Prim-vicepresedintele, Secretarul General, Vicepreşedinţii, Purtatorul de Cuvant, Trezorierul, Liderii Grupurilor Parlamentare, Membrii Guvernului, Secretarii Generali Adjuncti, Secretarii Executivi, Presedintii Organizatiilor de Tineret, Femei si Pensionari.

(2) Hotararile Biroului Executiv Central se adopta cu majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti.

Art. 81 Biroul Executiv Central are urmatoarele atributii:

(1) Coordoneaza activitate curentă a partidului, la toate nivelurile, potrivit hotărârilor adoptate după caz, de către Congres, Consiliul Naţional şi Biroul Politic;

(2) Elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Biroului Politic;

(3) Orientează activitatea politica a grupurilor parlamentare si a reprezentantilor partidului in administratia centrala si locala;

(4) Asigură informarea operativă a organizaţiilor judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti cu privire la activitatea curentă a partidului;

(5) Coordoneaza activitatea Ligii Nationale a Primarilor si Consilierilor Partidului Conservator;

(6) Asigură şi verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Filialelor Judetene si a Municipiului Bucuresti;

(7) Analizeaza si propune Biroului Politic candidatii pentru alegerile locale si parlamentare.

(8) Dictează sancţiunile prevăzute la capitolul V din statut

(9) Analizează activitatea Filialelor Judeţene şi hotărăşte cu privire la măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţii acestor filiale

(10) Hotărăşte dizolvarea structurilor locale atunci când este cazul şi numeşte structuri interimare

(11) verifică activitatea departamentelor partidului, a organizaţiilor de tineret, femei, pensionari şi a ligii imm-urilor.

(12) dispune organizarea de acţiuni politice şi civice care au legătură cu evenimentele aflate în desfăşurare

(13) hotărăşte cu privire la poziţia partidului în legătură cu evenimentele aflate în curs de desfăşurare şi care nu puteau fi prevăzute

(14) mandatează echipe de negociere a alianţelor politice, electorale, a acordurilor de colaborare parlamentare, politice, de guvernare sau cu societatea civilă

Art. 82Activitatea Partidului este coordonata dupa cum urmeaza:

- Intre sesiunile Congresului Partidului de Consiliul National;

- Intre sesiunile Consiliului National de Biroul Politic;

- Intre Sedintele Biroului Politic de Biroul Executiv Central.

G. PREŞEDINTELE FONDATOR AL PARTIDULUI

Art. 83 – (1) Preşedintele Fondator este Domnul Dan Voiculescu. Presedintele Fondator este garant al unităţii şi al păstrării valorilor constitutive ale Partidului Conservator;

(2) Presedintele Fondator are rol de mediator in cazul eventualelor conflicte aparute intre membrii conducerii partidului si care, in mod exceptional, nu au putut fi solutionate de Comisia de Etica, Litigii si Petitii, decizia sa fiind definitiva. Presedintele Fondator acorda titlul de membru de onoare al partidului, la propunerea Biroului Politic;

(3) Preşedintele Fondator este ajutat de Consiliul de Onoare pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale;

Art. 84 – Preşedintele Fondator este membru al Consiliului Naţional si poate participa la sedintele Biroului Politic şi ale Biroului Executiv Central.

H. CONSILIUL DE ONOARE

Art. 85 – (1) Consiliul de Onoare este organism al Partidului, organizat la nivel central, care are ca scop asigurarea continuităţii şi consecvenţei principiilor, ideologiei şi doctrinei conservatoare;

(2) Din Consiliul de Onoare fac parte Preşedintele Fondator, care este şi presedintele Consiliului de Onoare, Preşedintele partidului, Presedintele Executiv, Secretarul General şi membrii desemnaţi de Preşedintele Fondator;

(3) Consiliul de Onoare este format din minim cinci membri;

(4) Consiliul de Onoare se reuneşte în şedinţe extraordinare semestriale, la convocarea preşedintelui Consiliului de Onoare;

(5) Consiliul de Onoare este valid întrunit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi ia hotărâri prin vot deschis cu majoritatea celor prezenţi;

Art. 86 – Consiliul de Onoare are următoarele atribuţii:

a) pentru a garanta probitatea morală şi profesională a reprezentanţilor Partidului Conservator în structurile centrale executive şi legislative, Consiliul de Onoare avizează nominalizările propuse de conducerea partidului pentru aceste funcţii;

b) avizează modificarile ideologice si/sau doctrinare precum si realizarea fuziunilor cu alte partide si/sau realizarea aliantelor politice si electorale;

c) acordă diplome şi medalii de excelenţă membrilor de partid care dovedesc un puternic ataşament faţă de idealurile partidului; au o contribuţie deosebită la creşterea numerică şi valorică a partidului şi care au o vechime în partid de cel puţin 3 ani;

I. SECRETARUL GENERAL

Art. 87 – (1) Secretarul General este ales, prin vot secret, de Congresul partidului.

(2) Secretarul General coordonează activitatea curentă de partid la nivel central şi în relaţia cu Filialele Judeţene şi cu cea a Municipiului Bucureşti.

(3) In activitatea sa, Secretarul General este ajutat de Secretarii Generali Adjuncti.

(4) Secretarii Generali Adjuncti sunt aleşi prin vot de Consiliul Naţional.

J. SECRETARIATUL GENERAL

Art. 88 – (1) Secretariatul General este format din Secretarul General, Secretarii Generali Adjuncţi, Trezorier şi minim 2 membri.

(2) Secretariatul General răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, asigură comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi filialele teritoriale, asigură gestiunea patrimoniului partidului şi resursele financiare pentru desfăşurarea activităţilor curente ale partidului. De asemenea, Secretariatul General ţine evidenţa documentelor şi deciziilor, evidenţa membrilor partidului şi a sancţiunilor, comunică şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor Biroului Politic Central.

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor, Secretariatul General mai îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează fluxul informaţional în cadrul partidului, stabilind organigramele funcţionale şi circuitul documentelor în cadrul partidului

b) realizează organigramele de competenţe, stabileşte atribuţii, relizează regulamente interne, elaborează norme de aplicare ale statutului, norme de aplicare ale deciziilor structurilor de conducere

c) funcţionează ca un centru de comandă centralizând documentele interne şi transmiţându-le către destinatarii finali

e) elaborează rapoarte cu privire la activitatea curentă prin care informează Preşedintele Fondator, Preşedintele Partidului, Biroul Executiv Central şi biroul Politic cu privire la stadiul îndeplinirii hotărârilor precum şi asupra modului de desfăşurare a activităţii partidului

f) se ocupă de organizarea tuturor evenimentelor şi activităţilor politice ale partidului

g) gestionează documentele elaborate de departamentele partidului, propunerile legislative, iniţiativele membrilor

h) se ocupă de asigurarea şi gestionarea infrastructurii partidului, de logistica necesară desfăşurării activităţii, inclusiv a campaniilor electorale

i) asigură transmiterea mesajelor politice

j) implementează programele şi proiectele politice aprobate de structurile de conducere ale partidului

K. VICEPREŞEDINŢII

Art. 89 – (1) Consiliul Naţional alege prin vot secret Vicepreşedinţii, in numar de minim 7. Buletinul de vot este unic. Din numarul total al candidatilor inscrisi la functia de Vicepresedinte, vor fi desemnati ca alesi in aceasta functie, candidatii care au obtinut cele mai multe voturi.

(2) Candidatii la functia de Vicepresedinte sunt stabiliti in baza propunerilor Presedintelui si ale Filialelor Judetene.

(3) Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului, coordonează domenii interne de activitate si îndeplinesc atributii ce se stabilesc prin hotarâre a Biroului Politic.

(4) Vicepreşedinţii îndeplinesc şi alte atribuţii încredinţate de Preşedinte.

CAPITOLUL IX – DEPARTAMENTELE PARTIDULUI CONSERVATOR

Art. 90 – Departamentele partidului sunt organisme de lucru specializate, constituite în scopul perfecţionării şi monitorizării activităţii interne a partidului, precum si al realizării Programului de Guvernare al Partidului Conservator, în conformitate cu Programul Politic al partidului. Departamentele partidului se infiinteaza si isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei Filiale Judetene in conformitate cu Regulamentele de Functionare aprobate de Biroul Politic.

Art. 91 (1) Structura, obiectivele, obiectul de activitate şi modul de funcţionare al departamentelor partidului se stabilesc de către Biroul Politic al partidului pe baza propunerilor Preşedintelui şi a Secretariatului General, după avizarea în Biroul Executiv Central. Şefii departamentelor sunt numiţi de către Biroul Politic, pe baza propunerilor Preşedintelui şi a Secretariatului General, după avizarea în Biroul Executiv Central.

(2) Activitatea departamentelor se va desfăşura pe baza Regulamentului Intern de Organizare a Departamentelor, care va fi întocmit de Secretariatul General şi aprobat de Biroul Politic, după avizarea în Biroul Executiv Central.

Art. 92 – Departamentele partidului vor funcţiona pe baza Regulamentelor de Funcţionare adoptate de Biroul Politic.

Art. 93 – Activitatea departamentelor este coordonata de Presedinte sau delegată secretarului general sau unui vicepreşedinte.

Art. 94– Departamentele profesionale pot organiza, cu aprobarea Biroului Politic al Partidului Conservator, forumuri, ligi, cluburi, pentru fundamentarea strategiilor sectoriale din programul politic al partidului.

CAPITOLUL X – ORGANIZATIA TINERILOR CONSERVATORI

Art. 95 – (1) Organizaţia Tinerilor Conservatori se constituie şi funcţionează in vederea pregatirii tinerilor pentru asumarea responsabilitatii politice, precum si pentru a asigura participarea tinerilor la viata socio-politica a tarii.

(2) Organizaţia Tinerilor Conservatori coordoneaza organizatiile de tineri infiintate in cadrul filialelor judeţene.

(3) Organizaţia Tinerilor Conservatori este compusa din tineri cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani.

(4) Organizaţia Tinerilor Conservatori poate infiinta in subordinea sa Clubul Studentilor Conservatori si Clubul Elevilor Conservatori. Din Clubul Elevilor Conservatori pot face parte tineri cu varsta de minim 16 ani.

(5) Organizaţia Tinerilor Conservatori desfasoara proiecte de tineret, organizeaza cursuri si scoli de vara, pregateste documente privind situatia tinerilor din Romania.

(6) Organizaţia Tinerilor Conservatori îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Biroul Politic al Partidului Conservator.

(7) Cu avizul Biroului Politic, Organizaţia Tinerilor Conservatori poate colabora cu structuri neguvernamentale si alte organisme de tineret.

(8) Cu avizul Biroului Politic, Organizaţia Tinerilor Conservatori se poate afilia international.

(9) Preşedintele Organizaţiei Tinerilor Conservatori este membru al Biroului Politic.

(10) Organizatia Tinerilor Conservatori isi desfasoara activitatea sub indrumarea si coordonarea Biroului Executiv al Filialei in cadrul careia activeaza.

CAPITOLUL XI – ORGANIZAŢIA DE FEMEI A P.C.

Art. 96– (1) Organizaţia de Femei a Partidului Conservator se constituie şi funcţionează in vederea promovarii participarii femeilor la viata politica si in vederea asigurarii egalitatii de sanse, precum si pentru coordonarea unor evenimente sociale, caritabile sau menite sa incurajeze valori precum familia si copilul.

(2) Organizaţia de Femei a Partidului Conservator coordoneaza organizatiile de femei infiintate in cadrul filialelor judeţene.

(3) Organizaţia de Femei a Partidului Conservator îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Biroul Politic al Partidului Conservator.

(4) Cu avizul Biroului Politic, Organizaţia de Femei a Partidului Conservator poate colabora cu structuri neguvernamentale si alte organisme care isi propun sa promoveze familia, copilul, egalitatea de sanse sau caritatea.

(5) Cu avizul Biroului Politic, Organizaţia de Femei a Partidului Conservator se poate afilia international.

(6) Preşedintele Organizaţiei de Femei a Partidului Conservator este membru al Biroului Politic.

(7) Organizatia de Femei a Partidului Conservator isi desfasoara activitatea sub indrumarea si coordonarea Biroului Executiv al Filialei in cadrul careia activeaza

CAPITOLUL XII – ORGANIZAŢIA PENSIONARILOR

Art. 97 – (1) Organizaţia Pensionarilor din Partidul Conservator se constituie şi funcţionează in vederea coordonarii activitatii partidului in domeniul politicilor pentru batrani si pensionari.

(2) Organizaţia Pensionarilor din Partidul Conservator coordoneaza cluburile de pensionari infiintate in cadrul filialelor judene.

(3) Organizaţia Pensionarilor din Partidul Conservator îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Biroul Politic al Partidului Conservator.

(4) Cu avizul Biroului Politic, Organizaţia Pensionarilor din Partidul Conservator poate colabora cu structuri neguvernamentale si alte organizatii de pensionari.

(5) Cu avizul Biroului Politic, Organizaţia Pensionarilor din Partidul Conservator se poate afilia international.

(6) Preşedintele Organizaţiei Pensionarilor din Partidul Conservator este membru al Biroului Politic.

(7) Organizatia Pensionarilor isi desfasoara activitatea sub indrumarea si coordonarea Biroului Executiv al Filialei in cadrul careia activeaza

CAPITOLUL XIII – LIGA CONSERVATOARE

A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

Art. 98 (1) Liga Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii se constituie si functioneaza in vederea sustinerii mediului de afaceri din Romania in general si cu predilectie al intreprinzatorilor mici si mijlocii.

(2) Liga Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii coordoneaza organizatiile oamenilor de afaceri conservatori infiintate in cadrul filialelor judeţene.

(3) Liga Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii este compusa din oameni de afaceri, membri ai Partidului Conservator, fara vreun alt criteriu de diferentiere.

(4) Liga Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii desfasoara proiecte, organizeaza cursuri si scoli de vara, pregateste documente privind situatia mediului de afaceri al intreprinzatorilor mici si mijlocii din Romania si acorda sprijin acestora prin consfatuiri, organizate la nivel central si local.

(5) Liga Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Biroul Politic al Partidului Conservator.

(6) Cu avizul Biroului Politic, Liga Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii poate colabora cu structuri neguvernamentale si alte organisme.

(7) Cu avizul Biroului Politic, Liga Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii se poate afilia international.

(8) Preşedintele Ligii Conservatoare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii este membru al Biroului Politic.

CAPITOLUL XIII – COMISIA DE CENZORI

Art. 99 – Comisia de Cenzori a Partidului Conservator este aleasa de Congresul Partidului si exercita controlul corectitudinii si legalitatii administrarii fondurilor partidului, al modului de administrare a patrimoniului, informand Congresul Partidului Conservator cu privire la activitatea sa.

Art. 100– Comisia de Cenzori a Partidului Conservator se alege, prin vot secret, pentru o perioada de patru ani, fiind constituita din minimum trei membri şi doi membri supleanţi . Presedintele si Vicepresedintele Comisiei de Cenzori se aleg, prin vot, de catre membrii comisiei, pentru unul sau cel mult doua mandate, consecutiv.

Art. 101– Comisia de Cenzori a Partidului Conservator se intruneste la sesizarea organelor de conducere ale partidului, ca urmare a unor semnalari ale membrilor partidului, sau din oficiu, cel putin o data pe an.

Art. 102 – Comisia de Cenzori a Partidului Conservator are urmatoarele atributii:

a) ofera, la cerere, consultanta de specialitate compartimentelor financiar contabile de la nivel central si teritorial ale partidului;

b) analizeaza apelurile primite sau se autosesizeaza privind neregulile semnalate, informeaza Biroul Permanent cu privire la masurile luate si propune eventuale masuri;

c) prezinta rapoarte de activitate in cadrul sesiunilor Congresului Partidului Conservator ;

d) supune anual Consiliului National aprobarea descarcarii bugetare.

Art.103 – Presedintele Comisiei de Cenzori a Partidului Conservator poate participa la sesiunile Consiliului National si la sedintele Biroului Politic.

Art. 104 – Consiliul National al Partidului Conservator, la propunerea Biroului Permanent in perioada dintre Congrese, poate suspenda sau revoca pe oricare dintre membri Comisiei de Cenzori, in cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare.

Art. 105 – Similar se constituie si isi indeplinesc activitatea Comisiile de Cenzori Judetene. Acestea sunt compuse din minimum trei membri. Membrii Comisiilor de Cenzori Judetene urmeaza sa fie validati in functie de catre Comisia de Cenzori a Partidului Conservator, in termen de 30 de zile de la alegerea lor.

Art. 106 – (1) In cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare, membrii Comisiilor de Cenzori Judetene pot fi sanctionati de Comisia de Cenzori a Partidului Conservator, sanctiunile fiind supuse validarii Consiliului National al Partidului Conservator.
Impotriva masurii de sanctionare, membrii Comisiilor de Cenzori Judetene pot face contestatie la Consiliul National in termen de 30 de zile de la data comunicarii sanctiunii.

(2) In cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare, membrii Comisiei de Cenzori a Partidului Conservator pot fi sanctionati de Congresul Partidului.
Impotriva masurii de sanctionare membrii Comisiei de Cenzori a Partidului Conservator pot face contestatie la Presedintele partidului in termen de 30 de zile de la data comunicarii sanctiunii.

Art. 107 – Membrii Comisiei de Cenzori de la nivel central si judetean nu pot fi alesi in organele de conducere ale partidului.

CAPITOLUL XIV – COMISIA DE ETICA, LITIGII SI PETITII

Art. 108 – Comisia de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator este aleasa de Congresul partidului si este organ de jurisdictie al partidului.

Art. 109 – Comisia de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator se alege pe o perioada de patru ani, prin vot secret, fiind constituita din minimum trei membri şi doi membri supleanţi. Presedintele si vicepresedintele comisiei se aleg prin vot deschis, de catre membrii sai, pentru unul sau cel mult doua mandate consecutive.

Art. 110– Comisia de Etica, Litigii si Petitii a partidului se intruneste la sesizarea organelor de conducere ale partidului sau din proprie initiativa.

Art. 111 – Comisia de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator are urmatoarele atributii:
a) ofera consultanta de specialitate in vederea solutionarii cererilor adresate spre rezolvare organelor de conducere;
b) analizeaza cererile de contestare a excluderii din partid si, in caz de admitere a contestatiei, inainteaza cazul spre reexaminare structurii ierarhic superioare celei care a decis excluderea. Excluderea decisa de Congresul partidului este irevocabila;
c) solutioneaza petitiile care-i sunt adresate in legatura cu prevederile statutare ale partidului;
d) prezinta, rapoarte de activitate in cadrul sesiunii Congresului Partidului.

Art. 112 – Presedintele Comisiei de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator poate participa la sesiunile Consiliului National si la sedintele Biroului Politic.

Art. 113 – In perioada dintre Congrese, Consiliul National, la propunerea Biroului Politic, poate suspenda sau revoca, in cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare, pe oricare dintre membrii Comisiei de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator.

Art. 114 – Similar se constituie si isi indeplinesc activitatea Comisiile de Etica, Litigii si Petitii Judetene. Acestea sunt compuse din minimum trei membri. Membrii Comisiilor de Etica, Litigii si Petitii Judetene urmeaza sa fie validati in functie de catre Comisia de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator, in termen de 30 de zile de la alegerea lor.

Art. 115 – (1) In cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare, membrii Comisiilor de Etica, Litigii si Petitii Judetene pot fi sanctionati de Comisia de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator, sanctiunile fiind supuse validarii Consiliului National.
Impotriva masurii de sanctionare, membrii Comisiilor de Etica, Litigii si Petitii Judetene pot face contestatie la Consiliul National in termen de 30 de zile de la data comunicarii sanctiunii.
(2) In cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare, membrii Comisiei de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator pot fi sanctionati de Consiliul National.
Impotriva masurii de sanctionare, membrii Comisiei de Etica, Litigii si Petitii a Partidului Conservator pot face contestatie la Presedintele partidului, in termen de 30 de zile de la data comunicarii sanctiunii.

(3) Comisia de Etica, Litigii si Petitii isi redacteaza proiectul de Regulament de Functionare, pe care il supune spre aprobare Biroului Politic.

Art. 116 – Membrii Comisiilor de Etica, Litigii si Petitii de la nivel central si judetean nu pot fi alesi in organele de conducere ale partidului.

Art. 117 – Consiliul National, Comisia de Cenzori, Comisia de Etica, Litigii si Petitii ale Partidului Conservator, precum si fiecare dintre membrii lor raspund in fata Congresului Partidului de activitatea desfasurata.

CAPITOLUL XV – MIJLOACELE FINANCIARE ALE PARTIDULUI

Art. 118 – Partidul Conservator detine, in conditiile legii, bunuri mobile si imobile necesare realizarii activitatilor specifice.

Art. 119 – Sursele de finantare ale partidului sunt:

a) cotizatii ale membrilor de partid;

b) donatii, legate si alte liberalitati;

c) venituri provenite din activitati proprii;

d) subventii de la bugetul de stat.

Art. 120 – (1) Plata lunara a cotizatiei este obligatorie pentru toti membrii Partidului Conservator, iar cuantumul acesteia este benevol.

(2) Membrii de partid care ocupă funcţii de conducere în structurile locale (preşedinţi, primvicepreşedinţi, vicepreşedinţi, secretari, membri ai Birourilor Executive Judeţene şi ai Birourilor Executive Locale) precum şi aleşii locali şi reperezentanţii partidului în administraţia locală vor achita un cuantum al cotizaţiei stabilit de către Biroul Executiv Judeţean al filialei din care fac parte.

(3) In scopul tinerii evidentei platii cotizatiilor, la sediul fiecarei organizatii judetene se infiinteaza Registrul Special al Cotizatiilor. Registrul se completeaza, cu numele membrilor care au achitat cotizatia lunara, in functie de cuantumul lunar corespunzator legislatiei specifice in vigoare.

Art. 121 – Operatiunile de incasari si plati ale partidului se efectueaza prin conturi in lei si in valuta, deschise la banci sau filialele unor banci cu sediul in Romania si se gestioneaza prin mandatari financiari propusi de catre Birourile Executive Judetene si aprobati de Biroul Politic.

Art. 122 – Limitele sumelor incasate din donatii se stabilesc potrivit legii. Veniturile totale provenite din cotizatii nu sunt limitate.

Art. 123 – Organele de conducere ale partidului nu vor accepta donatiile facute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic sau politic.

Art. 124 – Partidul Conservator va primi donatii numai in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

Art. 125– Urmatoarele activitati pot fi surse de venituri provenite din actiuni proprii:

a) editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propaganda si cultura politica proprii;

b) organizarea de intruniri si seminarii cu tematica politica, economica sau sociala;

c) actiuni culturale, sportive si distractive;

d) servicii interne;

e) inchirierea spatiilor aflate in patrimoniul propriu pentru conferinte sau actiuni social-culturale si pentru organizarea birourilor parlamentare;

f) instrainarea terenurilor si cladirilor din patrimoniu, dar numai dupa cel putin 10 ani de la inregistrarea in patrimoniu, cu exceptia partidelor politice aflate in curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplica in situatia bunurilor imobiliare mostenite;

g) instrainarea bunurilor mobile din patrimoniu, in conditiile legii.

h) dobanzi bancare.

Art. 126– Veniturile provenite de la subventiile bugetare pot avea urmatoarele destinatii:
a) cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presa si propaganda;
d) cheltuieli privind organizarea de activitati cu caracter politic;
e) cheltuieli de deplasare in tara si strainatate;
f) cheltuieli pentru telecomunicatii;
g) cheltuieli cu delegatiile din strainatate;
h) investitii de bunuri mobile si imobile necesare activitatii partidului;
i) cheltuieli pentru campania electorala, in conditiile legii.

Art. 127 – Membrii Partidului Conservator care indeplinesc functii de conducere alese in partid, de regula, nu pot fi remunerati pentru activitatea lor.

CAPITOLUL XVI – INCETAREA ACTIVITATII PARTIDULUI

Art. 128– Incetarea activitatii Partidului Conservator nu poate avea loc decat in conditiile prevazute de Legea partidelor politice, precum si in cazul in care imprejurarile politice, economice si sociale din tara impun o astfel de hotarare. Hotararea poate fi adoptata numai de congresul partidului, cu majoritate absoluta a delegatilor prezenti.

Art. 129 – (1) Cluburile Politice, precum si Consiliile Locale sau Executive Judetene pot fi dizolvate in urmatoarele cazuri: lipsa de activitate, incalcarea grava a prevederilor statutului si programului politic, manifestari de scizionare care pun in pericol activitatea si existenta partidului, a consiliilor si cluburilor respective.
(2) Hotararea de dizolvare a Cluburilor Politice se ia de catre Birourile Executive Judetene. Hotararea pentru dizolvarea Consiliilor Locale se ia de catre Biroul Politic.

Art. 130 – Cluburile Politice, precum si Birourile Locale sau Executive Judetene ale Partidului Conservator nu pot fuziona cu structurile politice ale altor partide.

CAPITOLUL XVII – DISPOZITII GENERALE

Art. 131– Organul competent sa decida asupra eventualelor comasari prin fuziune sau prin absorbtie, aliante ori altor forme de asociere este Consiliul National al Partidului Conservator. Hotararea Consiliului National privind eventualele comasari, aliante ori alte forme de asociere va fi validata la primul Congres al Partidului Conservator.

Art. 132– Primirea in partid a cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea in afara tarii se face de catre Biroul Politic.

Art. 133– Pregatirea si desfasurarea Congreselor, a Conferintelor partidului, precum si detaliile metodologice ale activitatii organelor alese se reglementeaza de catre Biroul Politic.

Art.134 – Convocarea organelor de conducere ale partidului la nivel local si judetean se poate face de catre organul de conducere ierarhic superior.

Art.135 – La nivel central sau teritorial, cu aprobarea Biroul Politic, se pot constitui asociatii sau fundatii pentru realizarea obiectivelor politice ale partidului, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 136 – Consecvent principiului privind “lucrul bine facut”, membrii Partidului Conservator alesi sau numiti in una dintre cele doua structuri de putere, legislativa si executiva, nu pot detine concomitent doua functii, decat cu aprobarea Biroul Politic.

Art. 137 – Orice modificare a legislatiei care reglementeaza activitatea partidelor politice atrage dupa sine Modificarea prezentului statut, in conformitate cu interesele Partidului Conservator, de dezvoltare a societatii romanesti, cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei.

Aprobat de Tribunalul Bucureşti pe data de 7 octombrie 2011

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found